Inleiding

De afkorting RGM staat voor de Ronnie Gardiner Methode. De methode is in 1993 in Zweden onder de naam RGRM (Ronnie Gardiner Rhythm and Music method) geïntroduceerd binnen de gezondheidszorg en later ook in Engeland, de Verenigde Staten en Israël. Het is een oefenmethode die de zintuigen en daarmee verschillende hersendelen stimuleert. RGM werd oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met hersenschade en aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel, zoals CVA (hersenbloeding), de ziekte van Parkinson en MS. Inmiddels heeft de methode bewezen ook positief effect te hebben bij kinderen en volwassenen met leer- en concentratieproblemen (dyslexie, dyspraxie en ADHD) en bij mensen met Burn out en/of depressieve klachten.

RGM maakt op een speelse manier gebruik van ritme, muziek,  beweging, spraak, gehoor en gevoel. Tijdens het oefenen leest en interpreteert de deelnemer de op een scherm geprojecteerde symbolen naar een beweging die wordt uitgevoerd op het ritme van muziek. Terwijl men de beweging uitvoert die hoort bij een specifiek symbooltje, spreekt men ook de naam van dit symbool uit. Hierdoor worden verschillende zintuigen tegelijkertijd geprikkeld. Het klinkt mogelijk nogal ingewikkeld, maar de oefeningen worden geleidelijk opgebouwd in de loop der tijd.

Het doel van de methode is om de samenwerking tussen linker- en rechter hersenhelft te verbeteren en de aanleg van nieuwe netwerken in de hersenen te stimuleren. Hierdoor kunnen natuurlijke patronen, die eerder waren verstoord, worden hersteld. Dit proces (plasticiteit van het brein of neuroplasticiteit) wordt de laatste jaren meer en meer onderbouwd door de wetenschap.  Een voordeel van de methode is dat het een beperkte fysieke inspanning vraagt en dat het wordt aangepast aan de individuele capaciteiten en behoeften van de deelnemers.  RGM wordt altijd geleid door een RGM-gecertificeerde practitioner en meestal wordt RGM uitgevoerd in groepsverband. Dat laatste zorgt voor een fraaie groepsdynamiek en vrolijke stemming tijdens het oefenen.

RGM stimuleert coördinatie, concentratie, lezen en spraak, gevoel voor ritme, zelfbewustzijn, balans, geheugen, motorische vaardigheden, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Daarnaast heeft het een heel gunstige invloed op de stemming, mensen worden er vrolijk van.

De methode is in Zweden uitgegroeid tot een volwassen oefenmethode, waar het vooral door oefentherapeuten, muziektherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten wordt ingezet binnen (academische) ziekenhuizen, revalidatiecentra, verzorgingstehuizen en binnen praktijken. RGM is bezig met een opmars in onder meer Engeland, Israël, de VS en Canada. En sinds 2012 dus ook in Nederland!