RGM bij de ziekte van Parkinson

    Zuidlaren
    adres:       Icare gebouw, Koningstraat 2c, Zuidlaren
    wanneer:   dinsdagochtend 10.30uur-11.30uur
    olv:           Mariken Jaspers, ParkinsonNet therapeut en RGM practitioner