RGM en Parkinson

In het RGM programma voor mensen met de ziekte van Parkinson wordt, naast het combineren van muziek, ritme, beweging, spraak en het lezen van symbolen, extra aandacht besteed aan het maken van grote bewegingen, lichaamsbalans en het uitvoeren van dubbeltaken. De Ronnie Gardiner Methode heeft een positieve invloed op verschillende probleemgebieden. Een pilotstudie in Zweden heeft aangetoond dat er verbetering optreedt in deze gebieden:
  • cognitieve functies: het geheugen en de concentratie worden beter
  • balans: hierdoor valt men minder snel
  • spraak: men wordt beter verstaanbaar
  • algemeen welbevinden 

De ziekte van Parkinson kent nog geen genezing, hoewel er veel onderzoek plaatsvindt naar het vinden van een remedie. De symptomen kunnen worden beheerst door medicijnen, oefentherapie en soms chirurgie. Maar veel mensen die leven met Parkinson zoeken naar andere manieren die kunnen bijdragen aan verlichting van de symptomen en die hun dagelijks leven gemakkelijker maken. 

De meeste RGM deelnemers met Parkinson vinden het prettig te bewegen op muziek, de structuur van de oefeningen volgend. Het geeft een gevoel van voldoening als dit goed lukt.  Ook merkt men duidelijk dat de hersenen enorm worden geprikkeld ('het lijkt wel of ik er kramp van voel in mijn hersenen', merkte een deelnemer eens op, met een smile). RGM stimuleert de aanmaak van dopamine, de neurotransmitter die een belangrijke rol speelt bij de regulatie van de motoriek (bijvoorbeeld bij starten en stoppen) en een grote invloed heeft op de stemming. Tel hierbij op het plezier dat men met elkaar beleeft en je hebt een geweldige aanvulling op de bestaande behandeling van de ziekte van Parkinson. 

"De RGM oefening is erg leuk om te doen en ik voel duidelijk verbetering" volgens Marianne Haasma, psychiatrisch verpleegkundige en Parkinsonpatiënt, Kristinehamn, Zweden. 

"Het is muziek waaraan de Parkinsonpatiënt behoefte heeft, want alleen muziek, die strak en toch ruimtelijk is, lenig en levend, kan reacties uitlokken die dat ook zijn” schrijft Oliver Sacks, hoogleraar neurologie, in zijn boek Musicofilia.  

"Nadat ik mijn logopedist had uitgelegd wat RGM is en een aantal oefeningen had voorgedaan, gaf ze aan dat ze mij daarna beter kon verstaan. Voor mij geen verrassing, ik merkte de verbetering al eerder", aldus een Parkinsonpatiënt in Nederland.

Een weergave van de Zweedse pilotstudie uit 2013 (Universiteit van Linköpping) naar het effect van de Ronnie Gardiner Methode op de ziekte van Parkinson vindt u door te klikken op het logo: . (let op: in het artikel wordt nog de naam RGRM gebruikt, de oude naam voor de Ronnie Gardiner Methode)