RGM en NAH / CVA

Goede resultaten bij CVA

Het therapeutisch nut van RGM werd voor het eerst vastgesteld bij de behandeling van CVA-patiënten (CVA, ook wel beroerte: hersenbloeding of herseninfarct). Het nut van de inzet van RGM bij de revalidatie van deze aandoeningen is vastgesteld en geëvalueerd binnen belangrijke neurologische revalidatiecentra in Zweden. 

De belangrijkste verbeteringen zijn die van:
  • lichaamsbalans
  • sensomotorische controle van de aangedane lichaamshelft
  • de spraak
  • concentratie
  • algemeen welbevinden

"Ik had een beroerte gehad en mijn conditie verslechterde. Het zag er naar uit dat ik verder zou moeten in een rolstoel, maar door RGM begon ik weer te bewegen. Tegenwoordig werk ik weer voltijds en leid ik een normaal leven," zegt Jan Hjalmarssons, Zweden

Aan de Universiteit van Gothenburg vindt sinds 2010 uitgebreid wetenschappelijk onderzoek plaats naar het effect van RGM op het herstel na een CVA, de resultaten worden gepubliceerd in de zomer van 2014. Hierover kunt u meer lezen door te klikken op het logo:  (let op: in het onderzoek wordt de methode nog RGRM genoemd, de oude naam voor de Ronnie Gardiner Methode).