MS


Multiple Sclerose (MS) kent veel verschillende symptomen. Doordat er op verschilende plaatsen in het centraal zenuwstelsel demyelinisatie (het verdwijnen van het omhulsel van de zenuwvezels) kan optreden, kunnen er ook op allerlei verschillende terreinen klachten optreden. Hierdoor is het lastig om te benoemen in welk gebied de Ronnie Gardiner Methode (RGM) verbetering zal kunnen bieden.

Veel gehoorde verbeteringen na een periode van RGM oefeningen bij MS zijn:
  • toename van concentratievermogen en geheugen
  • verbetering van spraak
  • verbetering van coördinatie
  • afname van motorische problemen als stijfheid, spasme en krachtverlies
  • toename van energie
  • toename van belastbaarheid
  • verbetering van stemming

Inmiddels is er in de wetenschap aangetoond dat, onder invloed van uitdagende motorische en cognitieve oefeningen, de re-myelinisitie (herstellen van myeline-omhulsel van de zenuwvezels) wordt gestimuleerd. De combinatie met muziek, zoals bij de Ronnie Gardiner Methode, maakt dat er ook nog eens extra dopamine en serotonine worden aangemaakt. Deze stoffen zorgen voor een prettig gevoel en voor een toename in het vermogen om te bewegen.