RGM en Dyslexie / Dyscalculie

Zowel kinderen als volwassenen met dyslexie, dyscalculie en/of dyspraxie kunnen veel baat hebben bij de RGM methode.

Er zijn verschillende vormen van dyslexie (onterecht ook wel woordblindheid genoemd). Het kan optreden bij kinderen als ontwikkelingsstoornis, of als gevolg van hersenbeschadiging. Er kunnen problemen zijn in het herkennen van het visuele woordbeeld, of problemen in de sfeer van begrijpen van taal en klanken, de fonetische variant. Een combinatie komt ook voor. 

Dyslectici, ongeveer 4 procent van de bevolking in ons land, hebben moeite met schrijven en lezen. Eerder dacht men dat de oorzaak lag in het niet kunnen koppelen van de ‘klankfrangmenten’, die in onze hersenen liggen opgeslagen en waarvan wij woorden maken en abstracte letter- en woordbeelden. Inmiddels heeft men, met behulp van hersenscans (MRI’s) kunnen vaststellen dat het eerder komt doordat de klankfragmenten voor verschillende delen van de hersenen moeilijk bereikbaar zijn. De verschillende hersendelen kunnen elkaar onvoldoende vinden en het is dus niet een kwestie van opslag, maar van verbinding.

Dyscalculie is een leesstoornis op het gebied van rekenen, niet veroorzaakt door slecht onderwijs of didactische verwaarlozing. Het wordt gekenmerkt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot oproepen en toepassen van reken- en wiskundekennis. Uit onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat met dyslexie.

Dyspraxie is een motorische ontwikkelingsstoornis die leidt tot problemen bij het plannen en coördineren van motorische handelingen. Het is een stoornis bij het correct verwerken van informatie door de hersenen. Vaak gaat dyspraxie samen met problemen met de spraak, taal, waarnemen, denken, leren en links-/rechts bewustzijn.

Zowel bij dyslexie, dyscalculie als bij dyspraxie kan het oefenen met de RGM methode goed helpen. De oefeningen doen een beroep op het links/rechts bewustzijn en stimuleren zo een gezonde lateralisatie die noodzakelijk is voor een adequate lees- schrijf- en rekenontwikkeling en voor een goed lichaamsbesef. Bovendien wordt, door de oefeningen, de samenwerking tussen beide hersenhelften (hemisferen) sterk gestimuleerd en worden vele nieuwe neurologische verbindingen aangemaakt, zowel tussen beide hemisferen als tussen de vele gebieden binnen de hersenhelften.

Kinderen met leerproblemen (en hun leerkrachten) geven na een RGM serie verbetering aan op het gebied van:

  •  zelfvertrouwen
  • concentratie
  • lezen en schrijven
  • rekenen
  • links en rechts bewustzijn